Način sprečavanja zagušenja saobraćaja

- Oct 26, 2018 -

Način za sprečavanje zagušenja saobraćaja


Sve veći broj drumskih vozila su skloni problemima saobraćaja. Manje je vjerovatnoća da se saobraćajna policija pošalje za kontrolu prometa u gradu. Koji je bolji način da se spreči zagušenje saobraćaja?

Sigurnosna kamera kompanije Gatesea na solarnom pogonu opremljena je inteligentnom platformom za analizu. Platforma za inteligentnu analizu zasnovana na saobraćaju je uglavnom dizajnirana za poboljšanje funkcija postojećih resursa nadzora odjeljenja saobraćajne policije.

Štaviše, on stiče informacije o protoku vozila, prosečnoj dužini reda, zasićenosti, vremenskom odnosu, prosečnoj brzini vozila, razmaku između glave vozila, gustini trake, kapaciteta trake i prosečnom vremenskom razmaku glave vozila, sistem može razlikovati tip vozila (uključujući vozila srednje veličine, vozila srednje veličine i vozila velikih dimenzija), podeliti protok vozila prema tipu vozila i ostvariti dinamičku detekciju protoka vozila.

Jednom rečju, sigurnosna kamera Gatesea na solarnom pogonu može pomoći policiji da pribavi detalje o putu. Ovo je najbolji način da se oboje oboje.